^ Do Góry

Zawierzenie wspólnot duchowi świętemu

Zawierzenie się Duchowi Świętemu

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego , cały Zakon Karmelitów Bosych ,Bracia , Siostry Karmelitanki i  Wspólnoty Świeckiego Karmelu , na specjalnym spotkaniu przed Przenajświętszym Sakramentem dokonają  – Aktu Zawierzenia się Duchowi Świętemu  - – .W akcie zawierzenia weźmie udział także Ojciec Generał , który wraz z Ojcem Prowincjałem zawierzą całą prowincję , w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. W samą Uroczystość Pięćdziesiątnicy Zesłania Ducha Świętego zawierzą się wszystkie  wspólnoty , zarówno Braci , Sióstr jak i Świecki Karmel . Zawierzenie zostanie dokonane przed Najświętszym Sakramentem . Zawierzenie to zostało poprzedzone dziewięciomiesięczną nowenną , a później dziewięciodniową nowenną . Jest to też święto patronalne Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych . Czas przeżywania dziewięciomiesięcznej nowenny był czasem duchowego  otwarcia się na wyżej opisane wydarzenie .

O. Aliznir Debastiani nowym Generalnym Delegatem Świeckiego Karmelu .
O. Generał wraz z Definitorium Generalnym wyznaczył o Alzinra Debastiani z Prowincji ,sw Józefa w poludniowo -  wschodniej Brazylii na nowego Delegata Generalnego Świeckiego Karmelu .
Ojciec Alizinir urodził się w 1962 roku w Abdon Batista w brazylijskim stanie Santa Catarina . Pierwsze śluby złożył w 1984 roku na kapłana wyświęcony został w 1991 roku . Studiował filizofię na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Minas Gerais ( Belo Horizonte ) ,a  na prteologię na Papieskim Wydzialę Teologicznym " Terezianum " w Rzymie . Odbył kurs duchowości Terezjansko - Sanjuanistycznej w Międzynarodowym Centrum w Avila ( CITeS )
W swej prowincji pełnił funkcję proboszcza , formatora , prowincjalnego delegata ds OCDS . W 2008 r sostał wybrany na prowincjała i urząd ten sprawował do 2011 roku .