^ Do Góry

Królowa Szkaplerza

Królowa Szkaplerza św.

      Oto Matka pięknej miłości przez słowa wypowiedziane do św Szymona Stocka daje początek nabożeństwu szkaplerznemu { zatwierdzonemu przez Kościół św }. „ Oto przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów . Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego ...”. Matka Boża zapewnia najwyższą łaskę ostatecznej wytrwałości tym wszystkim , którzy godnie noszą Jej szatę .

Celem ustanowienia nabożeństwa szkaplerznego jest zbawienie dusz , a formą wewnętrzną nie jest nic innego , tylko miłość. Myślą Maryi przy nadaniu Szkaplerza było podtrzymywanie dusz w miłości Bożej , kształtowanie w nich coraz szlachetniejszą i czystą miłość Boga . Przyobleczenie się w Szkaplerz , oznacza przyoblekanie się w Chrystusa .

Maryja za pomocą Szkaplerza kształtuje w nas doskonałą miłość , oczyszcza przez pokutę , pokorę i przywraca niewinność . Albowiem tylko czyste serce uwolnione od wszelkich przywiązań , zdolne jest ukochać Boga wszystkimi siłami.

Maryja pragnie , aby Szkaplerz przypominał nam obowiązek służby bliźnim z miłością , poprzez uczynki miłosierdzia , tak co dla duszy , jak i do ciała ,

W sercu naszym musi rozkwitnąć wiara w Maryję , poznanie Jej godności, życia i cnót . W sercach naszych musi się ugruntować nadzieja w Jej pośrednictwo i opieka nad nami . Głównie zaś miłość , czyli pragnienie , aby Maryja była zawsze wszędzie i przez wszystkich znana i chwalona , jak tego chce Bóg .

Maryja pragnie byśmy Ją naśladowali w Jej głębokim życiu duchowym . Karmel jest symbolem życia kontemplacyjnego , życia oddanego całkowicie w poszukiwaniu Boga , skierowanego jedynie do ścisłego zjednoczenia z Bogiem : a Tą , która najlepiej urzeczywistniała ten najwyższy ideał , jest właśnie Matka Boża .Regina decor Carmeli . „ I będzie prawość mieszkała w pustyni , aprawość na Karmelu osiądzie . I będzie dziełem sprawiedliwości pokój , a owocem sprawiedliwości cisza i bezpieczeństwo na wieki . Lud mój będzie siedział w piękności pokoju iprzybytkach ufności . Słowa zapożyczone z Izajasza ( Iz 32 , 16 – 18 ) podaje oficjum o Matce Bożej z Góry Karmel , uwypuklając wyraźnie ducha kontemplacyjnego , a zarazem podając przepiękny obraz duszy Maryi , prawdziwego ogrodu cnoty ( Karmel po hebrajsku znaczy ogród ) milczenia , pokoju , w którym panuje sprawiedliwość , prawość ,oazy bezpieczeństwa całkowicie ocienionej przez Boga , pełnej Boga . Każda dusza wewnętrzna , choć żyje w gwarze świata , musi się starać osiągnąć ten pokój i to milczenie duchowe , jakie czynią jej łączność z Bogiem ustawicznie możliwą . Namiętności i przywiązanie czynią gwar w naszym wnętrzu , burzą pokój ducha , przerywają poufne obcowanie z Panem . Tylko dusza całkowicie oderwana i panująca nad swoimi namiętnościami będzie mogła , jak Maryja , stać się ogrodem samotnym , cichymgdzie Bóg znajdzie swoje rozkosze . O tę łaskę prośmy Matkę Bożą i obierzmy Ją sobie za opiekunkę i mistrzynie naszego życia duchowego.