^ Do Góry

Konferencje

W Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych do 2015 roku omawiane są  dzieła św Teresy od Jezusa, z okazji 500 lecia jej narodzin. Mistyczki wielkiego formatu. Teresa pisze swoje dzieła dla każdego chrześcijanina, aby ukazać to co najgłębsze, a zarazem najważniejsze życiu człowieka. Teresa w swych dziełach odnosi się do Pisma Świętego, aby ukazać nam, że żyć modlitwą to żyć Pismem Świętym.