^ Do Góry

Charyzmat

Charyzmat Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych :

Świecki Zakon Karmelitów Bosych , odwołuje się do rodziny zakonnej Karmelitów Bosych , czyli wspólnoty żyjącej ideałami Karmelu ,zgodnie z duchem łaską i doświadczeniem św Teresy od Jezusa reformatorki Karmelu i św Jana od Krzyża.

Karmel jest rodziną zakonną o wielowiekowej tradycji , która w ciągu swojej historii doświadczyła pewnego szczególnego wydarzenia : reformy !

Wspomniana reforma naznaczona została w sposób charakterystyczny duchowym doświadczeniem św Teresy . Było to doświadczenie całkowicie wyjątkowe całkowicie ukształtowane na rozwoju życia modlitwy . Doświadczenie św Teresy jest bowiem doświadczeniem duszy która modli się i zna zarówno pierwsze gaworzenia modlitwy , jak również dociera do jej najbardziej zadziwiających form kontemplacji i doświadczeń mistycznych . Taki jest ideał Karmelu , który św Teresa od Jezusa zinterpretowała we wspaniały sposób jako szlak spotkania zBogiem , przyjaźni z Bogiem , bliskość z Bogiem .

W tym samym czasie św Jan od Krzyża ( pierwszy syn duchowy św Teresy od Jezusa ) przekazał ideałowi Karmelu całkowicie wyjątkowe doświadczenie przemiany wewnętrznej poprzez szlak oczyszczeń duchowych. Mamy tu zawsze to samo doświadczenie zjednoczenia i bliskości z Bogiem jednakże ukształtowane nie tylko na doświadczeniu modlitwy , ale także na wzrastaniu w cnotach teologalnych ( boskich ) i innych .

Co reprezentuje natomiast świecki Karmel w życiu Kościoła ? Czerpiąc inspirację z rodziny Karmelitów Bosych , Świecki Karmel jest w Kościele swoistym łącznikiem , przez który zostają wprowadzone bogactwa doświadczenia zjednoczenia i komunii z Bogiem w świat wiernych , którzy nie zostali konsekrowani do życia zakonnego . Jest on świeckim miejscem , w którym owe bogactwa są doświadczane i stają się treścią życia chrześcijańskiego .

Świecki zakon ma w Kościele szczególną funkcję uobecniania w świecie laikatu wielkich doświadczeń komunii z Bogiem , zjednoczenia z Bogiem , będących specyfiką duchowości Karmelu Terezjańskiego .

Zadaniem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Kościele jest zatem coraz szersze rozpowszechnianie pośród wiernych „ Doświadczania Pana „ na poziomie spotkania z Nim , poznania Go i miłowania Go .

Uczestnicząc w tym samym charyzmacie co zakonnicy , świeccy przeżywają go w świecie , każdy zgodnie z swoim szczególnym stanem życia .