^ Do Góry

Szkaplerz

Szkaplerz jest znakiem opieki Maryi a zarazem sakramentalium. Jest znakiem zbawienia. Przyjmując szkaplerz, zostajemy odziani przez Maryję Jej szatą. Rozpoczyna się wówczas dla nas zupełnie nowy etap wewnętrznego życia.
Po pierwsze: przyjmujemy Maryję za Matkę i zabieramy ją do siebie, co jest wielkim pragnieniem Jezusa. („Oto Matka Twoja” – W tych słowach skierowanych z wysokości krzyża do Jana, dał nam wszystkim Maryję za Matkę).
Po drugie: Maryja jest Matką świętości. Skoro jest obecna, przyczynia się do powstania wzrostu  życia duchowego.
Przyjmując Szkaplerz oddaję się Maryi i przygotowuję na działanie łaski, które sprowadza Ona do dusz, strumień łaski uświęcającej i sprawuje nad nami opiekę. Trzeba nam pamiętać, że życie duchowe i doskonałość są pod dobroczynnym wpływem Maryi.

    Podstawą do naśladowania Maryi, stanowi Jej głębokie upodobnienie się do Jezusa, oraz ścisła łączność jaka zachodzi pomiędzy Matką a Synem. W konsekwencji... nikt nie łączy ludzi z Jezusem bardziej skutecznie od Dziewicy." (Pius X, enc. AdDiem illum, nr 224-228). Maryja prowadzi nas do coraz większej doskonałości i dojrzałości chrześcijańskiej, mające swoje korzenie w sakramencie chrztu świętego, kiedy to staliśmy się dziećmi Boga. Z kart Ewangelii Maryja nieprzerwanie woła do wszystkich: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”. ( J 2,5 ). Zjednoczenie z Maryją  polega przede wszystkim na poważnym potraktowaniu przykazań i wymogów Ewangelii, dobrowolnego zaparcia się siebie. Maryja jest szkołą pokory.

    Czego zatem uczy nas Maryja ? Uczy nas jak otworzyć się na Boga i Jego wolę odkrywaną przed nami w wydarzeniach codziennego życia: Ponadto uczy tego, jak słuchać słowa Bożego, skierowanego do nas w Piśmie Świętym, jak modlić się i odkrywać Bożą obecność we wszystkim, jak otworzyć się na bliźnich i na ich potrzeby. Uczy nas także troski o dobro wszystkich ludzi.

    Pomoc Maryi nie ogranicza się jedynie do matczynego uczucia miłości, ale zawsze jest konkretna i skuteczna. Chrześcijanin odziany Szkaplerzem stanowią jakby oczy ręce i nogi Maryi, dzięki którym może Ona dotrzeć do wszystkich potrzebujących.
Uczy ich umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Ci którzy się Jej oddają winni współpracować z Matką Zbawiciela . Dopiero w ten czas będą Jej duchowymi córkami i synami.

    Szkaplerz znak wiary w życie wieczne.

Wskazując na Szkaplerz Maryja powiedziała do Szymona Stocka: „Ktokolwiek umrze odziany tym szkaplerzem, nie zazna ognia piekielnego”. Do znaku szkaplerza, jako swej szaty, dołączyła Ona obietnicę wiecznego zbawienia, a więc dar nieskończenie większy od jakichkolwiek  ziemskich przywilejów, których mogła udzielić.
Osoba, która przyjmuje szkaplerz i postanawia szczerze praktykować nabożeństwo z nim związane, zostaje  w sposób duchowy złączona z zakonem karmelitańskim i ma udział; za życia i po śmierci w jego duchowych dobrach. To jest w: Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach i postach.