^ Do Góry

Spotkanie z O G z OCDS

  Sekwencją Flos Carmeli rozbrzmiała świątynia karmelitów bosych w Krakowie, w słoneczną sobotę 17 marca 2012 r. Uczestnicy zostali wprowadzeni w uroczystą Eucharystię, której przewodniczył o. Saverio Cannistra, generał Zakonu Karmelitów Bosych. Większość uczestniczących stanowili członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej, a także reprezentanci grup laikatu karmelitańskiego. Na początku Mszy Św. o. Generała oraz wszystkich jej uczestników powitał o. prowincjał Andrzej Ruszała. W wygłoszonej homilii O. Generał podkreślił znaczenie modlitwy, która zakłada pewien trud, pewien wysiłek. "Modlitwa staje sie suchą i pustą, jeżeli nie wejdzie się w siebie..." - powiedział o. Saverio. Zwrócił uwagę na trzy warunki modlitwy jakimi są: wiara, pokora i miłość. Ważne jest słuchanie Boga i Jego poznawanie. Prawdziwa modlitwa daje początek nowemu życiu i uczy nas kochać: "Tylko kochając Boga można nauczyć sie prawdziwie kochać. Takie jest moje życzenie dla tych, którzy składają śluby, by w ten sposób mogli Boga poznać i pokochać". W trakcie Eucharystii grupa 23 osób ze Świeckiego Zakonu złożyła na ręce przełożonych Karmelu Terezjańskiego swoje zobowiązania życia w duchu Rad Ewangelicznych i Błogosławieństw.
    Po wspólnym uniesieniu na wyżyny duchowej karmelitańskiej głębi, nastąpiło bezpośrednie spotkanie w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Rozpoczęło się powitaniem przez delegata prowincjalnego ds. Świeckiego Zakonu, o. Łukasz Kasperka, który zwrócił się do Gościa jako dobrego Ojca słowami: "Dzieci zawsze potrzebują Ojca...". Wspomniał o przygotowaniach do Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy, oraz o 9-miesięcznej Nowennie do Ducha Świętego, jako poprzedzenie aktu zawierzenia wspólnot Prowincji Krakowskiej Duchowi Świętemu. O. Saverio zwrócił się do zebranych sygnalizując obecne potrzeby Nowej Ewangelizacji, która powinna wychodzić naprzeciw tym, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła: "Wszyscy dążymy do tego samego celu, wszyscy jesteśmy Ludem Bożym. Jedność oparta na Chrzcie Świętym jest to też prawdziwe w odniesieniu do Karmelu Terezjańskiego. Mamy szczególną misję. To dar, który nazywamy charyzmatem karmelitańskim. Dar, za który jesteśmy odpowiedzialni". Tematem konferencji Ojca Generała była wierność misji. Podkreślił, że mamy być bardziej zaangażowani w misję w rozumieniu działania w Kościele i we własnym środowisku, w rodzinie, w zakładzie pracy itd. "Wierzę, że jeżeli Pan obdarzył was powołaniem to znaczy, że chce, abyście byli czynnie zaangażowani w misję. Wynika to z tego daru, jakim jest modlitwa". O. Saverio docenił jakość codziennych wysiłków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i przedstawił oczekiwania wobec grup laikatu karmelitańskiego na obecne czasy. Mogliśmy też uzyskać odpowiedzi na bezpośrednio zdawane pytania. Spotkanie zakończył o. Prowincjał dziękując o. Generałowi za spotkanie ze Świeckim Karmelem i laikatem karmelitańskim oraz uczestnikom spotkania za ich życie charyzmatem Karmelu w świecie i propagowanie go poprzez zaangażowanie duszpasterskie, właściwe dla osób świeckich. Spotkanie było bardzo dynamiczne i wyczerpujące, a frekwencja wprost zaskakująca: licząca ponad 200 osób.

...Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi,
 będzie nazwane Synem Bożym”
Łk (1,35)