^ Do Góry

Modlitwa

Jeżeli chcemy doznać opieki Maryi oraz uczestniczyć  w dobrach duchowych Karmelu , konieczna jest modlitwa .Jaki cel ma modlitwa , ma na celu poznanie i umiłowanie Jezusa Chrystusa , nasze nawrócenie i upodobnienie się do Niego.

a) – Liturgia  Godzin
b) – rozmyślanie , czytanie Pisma Świętego , medytacja
c) –  Eucharystia

Wtedy poznamy , kim jest dla nas Bóg . Bez tego poznania Słowa Bożego nie poznamy Bożego Serca.

Każdy chrześcijanin powinien znać Pismo Święte nieznajomość oznacza niepoznanie Chrystusa .

Kochaj Pismo Święte , a mądrość cię ukocha . Kochaj je serdecznie , a ono będzie cię strzec Szanuj je , a zaznasz od niego czułości . Niech będzie dla ciebie niczym naszyjnik i kolczyki . Umiłuj mądrość Pisma Świętego , a nie będziesz miłować występków cielesnych . ( Benedykt XVI )