^ Do Góry

Formacja

Celem formacji w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych , jest przygotowanie osoby do życia charyzmatem i duchowością Karmelu w naśladowaniu Chrystusa , w służbie i powołaniu . Formacja opiera się na tożsamości i teologii Kościoła z zakresu ; Pisma Świętego , Eucharystii i Liturgii Godzin , a także modlitwy i medytacji .


Formacja obejmuje następujące etapy:

- wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty, trwający od 6 do 12 miesięcy (czas poznania istoty, ducha, sposobu życia wspólnoty oraz jej posługi apostolskiej w Kościele a także rozeznania własnego powołania.);

- pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty OCDS do pierwszych przyrzeczeń, trwający dwa lata (włączenie w życie wspólnoty, poznanie fundamentów życia chrześcijańskiego oraz życia ewangelicznego i środków rozwoju życia duchowego); drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych, trwający trzy lata (jego celem jest osiągnięcie dojrzałości moralnej i osobowej poprzez znajomość cnót teologalnych i kardynalnych oraz doktryny świętych doktorów Karmelu Terezjańskiego; poznanie wymogów życia duchowego i społecznego oraz roli świeckich w Kościele i w świecie; a także utrwalenie i pogłębienie znajomości charyzmatu karmelitańskiego poprzez zgłębienie doktryny świętych doktorów Karmelu);

- okres formacji ciągłej trwającej całe życie.

- Za zgodą Rady wspólnoty i zezwoleniem Prowincjała członek Świeckiego Zakonu, jeśli tego pragnie, może złożyć śluby posłuszeństwa i czystości w obecności wspólnoty. Zakładają one większe zaangażowanie się w wierność ewangelicznemu życiu. Ci, którzy składają przyrzeczenia definitywne w Świeckim Zakonie są nadal osobami świeckimi ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.

Kontakt:

Przewodnicząca Teresa Jóźwik telefon 507 281 602 email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Odpowiedzialny za formację, Czesław Szmidt telefon 691 684 755 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.